Våra preisolerade spiroprodukter är en säker, tidsbesparande lösning i era luftbehandlingsprojekt. Cellgummiisoleringen sörjer för en säker, tät barriär och förhindrar kondensutfällning i exempelvis installationer med komfortkyla. Produkten kan med fördel även användas i installationer för att minska värmeförluster.

 

Våra preisolerade spiroprodukter är en säker, tidsbesparande lösning i era luftbehandlingsprojekt. Cellgummiisoleringen sörjer för en säker, tät barriär och förhindrar kondensutfällning i exempelvis installationer med komfortkyla. Produkten kan med fördel även användas i installationer för att minska värmeförluster.

Kanaldetaljer i galvaniserat utförande.

Våra ljuddämpare finns i ett flertal varianter.

Spjäll för avstängning, injustering. Rektangulära och cirkulära.

Våra tilluftsdon finns i ett flertal utföranden.

Våra frånluftsdon finns i ett flertal utföranden.

Teknisk isolering från Armaflex för kyla, värme samt ljudisolering.

Se våra framtidssäkrade FTX aggregat med unik återvinningslösning.

Till våra FTX aggregat finns en mängd olika tillbehör.

Vi har fläktar  för alla ändamål och projekt